Vilhelm Moberg - stridbar demokrat

Författare
Otto von Friesen
(Otto von Friesen.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vilhelm Moberg-sällskapet, Arkitektkopia i Växjö 2020 Sverige, Växjö, Växjö 52 sidor 21 cm 978-91-983849-4-9
Carlsson, Bjärnums tr. 2002 Sverige, Stockholm, Bjärnum 160 sidor. ill. 21 cm
Vilhelm Moberg-sällsk. i samarbete med ABF Stockholm, Allkopia 1998 Sverige, Växjö, Växjö 116 sidor. 20 cm