Vilhelm Moberg

Författare
Philip Holmes
(Philip Holmes.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Twayne 1980 USA, Boston 191 sidor.