Vilka är idrottens valda makthavare? - om rekrytering till styrelser inom svensk idrott

Författare
Jesper Fundberg
(Jesper Fundberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksidrottsförbundet 2009 Sverige, Stockholm 24 sidor. 978-91-978130-6-8