Vilka är ute i naturen? - Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige

Författare
Peter Fredman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Friluftsliv i förändring 2008 Sverige, Östersund 25 + bil.
Friluftsliv i förändring 2008 Sverige, Östersund 52 sidor. : ill. 978-91-86073-06-0