Vilka bilar Punktskrift

Författare
Björn Bergenholtz
(Björn Bergenholtz faktagranskning: Anders Bergström.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 2009 Sverige, Johanneshov [23 sidor.], 28 sidor. tryckt punktskrift