Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan kunna få på matsvinnet?

Författare
Sara Jensen
(Sara Jensen och Ulla Lindberg, Klara Båth)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2013 Sverige, Stockholm 48 sidor. : ill. 978-91-620-6596-6