Vill du läsa? D. 1, Första skolåret

Författare
Elsa Beskow
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier Carlsen, Centraltr. 1993 Sverige, Stockholm, Borås 160 sidor. ill. (vissa i färg) 22 cm
Bonniers juniorförl. 1988 Sverige, Stockholm, Östtyskland 159 sidor. ill. (vissa i färg)
Bonniers juniorförl. 1983 Sverige, Stockholm, Östtyskland 2 d. i 1 vol. (160, 223 sidor.) ill. 22 cm
Bonnier 1976 Sverige, Stockholm, Portugal 160 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt, Norstedt 1962 Sverige, Stockholm, Stockholm 192 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt, Norstedt 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 19 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt) 1954 Sverige, Stockholm 188s. : ill.
Sv. bokförl. (Norstedt) 1946 Sverige, Stockholm 159 sidor. : ill.
Norstedt & Söner 1948 Sverige, Stockholm 160 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt 1935 Sverige, Stockholm 159 sidor. ill.