Vill du läsa?

Originaltitel
Vill du läsa?. Urval
Författare
Elsa Beskow
(I urval av Sofia Hannar, Annika Lundeberg och Lena Thunell text och bild: Elsa Beskow.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Samlingar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier Carlsen 2012 Sverige, Stockholm, Lettland 137 sidor. ill. 23 x 27 cm 978-91-638-7019-4
TPB 2000 Sverige, Enskede
Bonnier Carlsen 1993-9999 Sverige, Stockholm
Bonnier Carlsen, Centraltr. 1993 Sverige, Stockholm, Borås 160 sidor. ill. (vissa i färg) 22 cm
Bonniers juniorförl. 1988-9999 Sverige, Stockholm 22 cm
Bonniers juniorförl. 1988 Sverige, Stockholm, Östtyskland 159 sidor. ill. (vissa i färg)
Bonniers juniorförl. 1983 Sverige, Stockholm, Östtyskland 2 d. i 1 vol. (160, 223 sidor.) ill. 22 cm
Bonnier 1981 Sverige, Stockholm, Tyskland 190 sidor. ill.
Bonnier 1977 Sverige, Stockholm, Portugal 224 sidor. ill.
Bonnier 1976-1981 Sverige, Stockholm 3 d. ill. 22 cm
Bonnier 1976 Sverige, Stockholm, Portugal 160 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt, Norstedt 1962 Sverige, Stockholm, Stockholm 192 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt, Norstedt 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 19 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt, Norstedt 1957 Sverige, Stockholm, Stockholm 192 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt, Norstedt 1956 Sverige, Stockholm, Stockholm 224 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt) 1954 Sverige, Stockholm 188s. : ill.
Sv. bokförl. (Norstedt) 1946 Sverige, Stockholm 159 sidor. : ill.
Svenska bokförlaget 1950 Sverige, Stockholm 191 sidor. : ill.
Norstedt & Söner 1948 Sverige, Stockholm 160 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Norstedt 1936 Sverige, Stockholm 224 sidor illustrationer
Sv. bokförl. (Norstedt 1935-9999 Sverige, Stockholm
Sv. bokförl. (Norstedt 1935 Sverige, Stockholm 159 sidor illustrationer
Sv. bokförl. (Norstedt 19--- , Stockholm
Sv. bokförl. (Norstedt 1937 , Stockholm 191 sidor. ill.