Villa Petterssons trädgård - en restaurering - antikvarisk kontroll, 2009-2010 : Svalöv socken, 1357, Svalöv kommun, Skåne län

Författare
Anna Rabow
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2009 Sverige, Kristianstad 26 sidor. : ill.