Villervalles Kon-Tikifärd

Författare
Bengt Danielsson
(Bengt Danielsson illustratör: Paul Risch.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiken, Btj datafilm 1989 Sverige, Höganäs, Lund 224 sidor. ill. 22 cm