Villkorlig dom och villkorlig frigivning samt det därtill anknutna skyddsarbetet - författningar med kommentar

Författare
Ivar Strahl
(Ivar Strahl och Torgny Lindberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1944 Sverige, Stockholm 304 sidor.