Viltet efter skottet - fisken efter fångsten

Författare
Karl Henning
(Karl Henning, Hans Westman recept: Elsa Haglund illustrationer: Rolf Svensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Centraltr. 1988 Sverige, Stockholm, Borås 156 sidor. ill., tab. 25 cm
LT, Centraltr. 1984 Sverige, Stockholm, Borås 156 sidor. ill., tab. 25 cm