Vindarnas folk

Författare
Poul Anderson
(Poul Anderson övers. av Kristina Hallind efterord av John-Henri Holmberg.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kindberg, Kindbergs grafiska 1979 Sverige, Jönköping, Jönköping 175 sidor. 21 cm