Vindkraft på Sögårdsfjället Tanums kommun - arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning

Författare
Linda Andersson
(Linda Andersson, Lars Gerre och Annika Östlund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rio kulturkooperativ cop. 2009 Sverige, Fjällbacka 35 sidor. : ill.