Vindpark Tyft, Tanums kommun - arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning

Författare
Thomas Johansson
(Thomas Johansson och Anna Ljunggren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rio kulturkooperativ cop. 2010 Sverige, Fjällbacka 26 sidor. : ill.