Vinnande förhandling

Författare
G. Richard Shell
(G. Richard Shell översatt av Reine Mårtensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter, AIT Falun AB 2001 Sverige, Malmö, Falun 333 sidor. 23 cm
Richter, AIT Falun 2000 Sverige, Malmö, Falun 332 sidor. 23 cm