Vinterproblematik för spårväg - förslag på åtgärder i underhåll och projektering baserat på erfarenheter från städer med befintlig spårväg

Författare
Mikael Drexler
(Mikael Drexler, Viktor Johansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, Lunds universitet 2013 Sverige, Helsingborg 78 sidor. : ill.