Vintervägar med eller utan dubbdäck - beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier

Författare
Gunnar Omstedt
(Gunnar Omstedt och Stefan Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SMHI 2008 Sverige, Norrköping 28 sidor.