Violence: An Interdisciplinary Approach to Causes, Consequences, and Cures

Författare
Bandy X. Lee
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiley-Blackwell uuuu-uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-1-119-24069-3