Viral hepatitis

Författare
(Paul Martin, and Lawrence S. Friedman, guest editors.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saunders 1994 USA, Philadelphia S. 429-619 ill.