Virka kuddar, dukar, spetsar och stjärnor

Författare
(Red.: Ingerlise Skjöldebrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Semic, Sörmlands graf. 1985 Sverige, Sundbyberg, Katrineholm 64 sidor. ill. 29 cm