Virka stjärnor - en samling gamla och nya mönster

Författare
(Red.: Ingerlise Skjöldebrand, Inga Hemberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Semic 1973 Sverige, Sundbyberg 64 sidor. ill.