Virka till hemmet

Författare
(Red.: Ingerlise Skjöldebrand, Inga Hemberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Semic, Solna, Seelig, Å & Å 1972 Sverige, Sundbyberg, Stockholm 64 sidor. ill.