Virktekniker

Författare
Maria Gullberg
(Maria Gullberg faktagranskare: Lotta Bengtson, Madelaine Jansson och Sophia Lundquist fotograf: Thomas Harrysson tecknare: Kalle Forss)
Genre
manualer etc., Handböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hemslöjdens förlag 2013 Sverige, Stockholm 71 sidor. : ill. 27 cm 978-91-87471-00-1