Virsbo 4:10 Muggbo. Reparation av fårhus - Antikvarisk kontroll. Virsbo 4:10, Ramnäs socken, Surahammars kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2002 Sverige, Västerås 6 sidor.