Vis-Knut - lefnadsteckning

Författare
Bjørnstjerne Bjørnson
(Af Björnstjerne Björnson öfversättning af V. E. Öman. Tvenne kloka från Skåne / Ave Eva Wigström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1878 Sverige, Stockholm 37, 15 sidor.