Visby - landet utanför muren

Författare
(Redaktion: Ann-Marie Pettersson, Maria Herlin-Karnell och Lars Sjösvärd engelsk översättning: Kathy Gow Sjöblom.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gotlands museum, Exakta printing 2011 Sverige, Visby, Malmö 168 sidor. ill., kartor 25 cm 978-91-88036-82-7