Visor, sånger och skizzer

Författare
Gustaf Richard Mallander
(Af Malle med företal af Harald Wieselgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1884 Sverige, Stockholm [4], 140 sidor., 1 portr.