"Visst har jag rätt att-" - en handbok om rättigheter i skolan för elever med funktionsnedsättning

Författare
(Karin Paulsson ...)
Genre
Handbok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unga RBU-are, Allmänna arvsfonden 2010 Sverige, Ljungbyholm 66 sidor. : ill. 978-91-633-6106-7