Visst kan vi vara med - utelek för barn med handikapp

Författare
Karin Paulsson
(Karin Paulsson, Pia Winnberg-Lindqvist teckningar: Margareta Bergner-Samuelsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Handinnova 1994 Sverige, Vallentuna 64 sidor. : färgill. 21 cm