Visual scripting

Författare
(Edited by John Halas in collaboration with Stan Hayward ...)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hastings House cop. 1976 USA, New York 144 sidor. : ill. 29 cm. 0-8038-7757-9