Vita S. Brynolphi Svethice ex apographo Örnhjelmiano Bibliothecae R. Acad. Upsal. aucta et illustrata. Venia ampl. Facult. Philos. Upsal. præside mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. Philippus Gustavus Anjou Uplando-Rosl. in Audit. Gustav. die vi. Junii MDCCCXXXVI. H. A. M. S P. III

Författare
Johan Henrik Schröder
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1836 Sverige, Upsaliæ Excudebant Regiæ Academiæ typographi [1] sidor., sidor. 17-25 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan