Vitenskapen som felleseie - eller kallkverner, hjulkverner, tidevannskverner og vindmøller i Norge før i tida -og i framtida?

Författare
Bjørn Berge
(Bjørn Berge.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkitekthøgskolen 1979 Norge, Oslo 140 sidor. ill.