Vole diet on experimentally managed afforestation areas in northern Sweden - Sorkarnas födoval på experimentellt anlagda skogsplanteringar på åkermark i norra Sverige

Författare
Tor-Björn Larsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1976 Sverige, Stockholm 27 sidor.