Volkswagen 70 år i Sverige

Författare
Peter Haventon
(Text: Peter Haventon grafisk form: Anette Bienen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bienen & Haventon Förlag AB, Norra Skåne Offset AB 2018 Sverige, Vitaby, Klippan 195 sidor illustrationer 24 cm 978-91-639-8718-2