Voltammetric properties of olsalazine sodium and some related compounds

Författare
Alf Eriksson
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Upsaliensis, Univ.-bibl. distributör 2001 Sverige, Uppsala [2], iii, [1], 38 sidor. : ill. 25 cm 91-554-5049-0
Acta Universitatis Upsaliensis 2001 Sverige, Uppsala 38 sidor.