Volvo - the passion - a history of Volvo Car Corporation 1927-2013

Originaltitel
Volvo - passionen
Författare
Peter Haventon
(Authors: Peter Haventon, Claes Rydholm translation: Peter Haventon, Claes Rydholm, Andrew & Julie Anderson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Volvo Cars Heritage, Volvo Car Corporation, Tidningsproffs Bienen & Haventon 2013 Sverige, Gothenburg, Kivik 86 sidor. ill. 978-91-977412-6-2