Volvo 1927-1979

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsavdelningen, Volvo personvagnar 1978 Sverige, Göteborg [24] sidor. : ill. 30 cm