Volvo 1927-1982

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsavdelningen, Volvo personvagnar 1982 Sverige, Göteborg 72 sidor. : ill. 21 cm