Volvo 1927-1987

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsavdelningen, Volvo personvagnar, Elander 1987 Sverige, Göteborg, Kungsbacka 80 sidor. ill., faks. 21 cm