Volvo 1927-1987

Originaltitel
Volvo 1927-1987 Engelska
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Public Relations & Public Affairs, Volvo Car Corp. Informationsstaben, Volvo personbilar, Elander 1987 Sverige, Göteborg, Kungsbacka 80 sidor. ill., tab. 21 cm