Volvo 1927-1999

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsavdelningen, Volvo personvagnar 1999 Sverige, Göteborg 104 sidor. : ill.