Volvo 50 år - 1927-1977 lastbilar

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Sverige, Göteborg [12 sidor.]