Volvo cars engines - a history of Volvo Car Corporation 1927-2007

Författare
Peter Haventon
(Author: Peter Haventon.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Volvo Car Corporation 2007 Sverige, Göteborg 96 sidor. 978-91-633-0468-2