Volvo för säkerhets skull - historia 1927-2009

Författare
Peter Haventon
(Text: Peter Haventon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Volvo personvagnar, public affairs 2009 Sverige, Göteborg 86 sidor. ill. 978-91-977412-7-9