Volvo i uniform - terrängfordon och militär materiel genom tiderna

Författare
Jean Christer Olsson
(Jean Christer Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Quarnberget i samarbete med Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2010 Sverige, Göteborg, Finland 204 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm 978-91-975967-1-8