Volvo taxi 75 år

Författare
Peter Haventon
(Text: Peter Haventon.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Volvo personvagnar 2005 Sverige, Göteborg 95 sidor. ill. (huvudsakligen i färg)