Volvo - cars from the 20s to the 90s

Författare
Björn-Eric Lindh
(Björn-Eric Lindh English translation by Tom Byrne photographs: Peter Haventon.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norden 1988 Sverige, Malmö, Italien 244 sidor. ill. (vissa i färg) 31 cm
Norden 1986 Sverige, Malmö, Italien