Volvo - personvagnarna - från 20-tal till 90-tal

Författare
Björn-Eric Lindh
(Björn-Eric Lindh foto: Peter Haventon ..)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norden 1988 Sverige, Malmö, Italien 244 sidor. ill. (vissa i färg) 31 cm
Norden 1985 Sverige, Malmö, Italien 232 sidor. diagr., ill. 31 cm
Norden cop. 1984 Sverige, Malmö, Italien 220 sidor. ill. 31 cm