Volvo - lastbilerne igennem tres år

Författare
Christer Olsson
(Christer Olsson på dansk ved Axel Mortensen foto: Roland Brinkberg ..)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norden, Dansk auto media cop. 1987 Sverige, Malmö, Fredensborg, Schweiz 224 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), diagr. i färg, tab. 31 cm